Technické služby Slaný rozšíří svou nabídku pro firmy či podnikatele

Popisek obrázku 4. 2. 2016 - Nejen o tom, jak se bude dále rozvíjet společnost Technické služby Slaný po vstupu silného strategického partnera – AVE Kladno s.r.o., a co může nyní nabídnout jak veřejnosti, tak i firemnímu sektoru, jsem hovořil s ředitelem a jednatelem společnosti Ing. Jiřím Kučerou:

- V roce 2014 do TS Slaný vstoupil silný strategický partner – společnost AVE Kladno s.r.o. Do jaké dle Vašeho mínění tento krok stabilizuje Technické služby Slaný, a jaký význam by měl mít pro obchodní partnery, či klienty TS Slaný?

Pro klienty a zákazníky je myslím nejpodstatnější to, že ve společnosti TS Slaný mají partnera, který má ve své vlastnické struktuře společnost patřící do skupiny AVE, která je jedním z nejvýznamnějších subjektů odpadového hospodářství v ČR, disponuje silným a stabilním zázemím a více než dvacetiletými zkušenostmi v branži.

- Jak hodnotíte dosavadní svazek se společností AVE? Co přinesl, či ještě přinese TS Slaný?

V blízké budoucnosti předpokládáme rozšíření služeb pro všechny podnikatele a firmy ve Slaném a okolí, např. komerčním využitím překladiště. Velké změny proběhly také uvnitř společnosti aplikací standardů a interních předpisů platných ve skupině AVE.  Viditelnou změnou je změna zbarvení ochranných oděvů zaměstnanců.  Původně modré obleky jsou nyní šedočervené s výraznými reflexními prvky.

- Jaké jsou plány TS Slaný, například ohledně nákupů nové techniky, pro letošní rok?

V oblasti obnovy techniky postupujeme systematicky v souladu s potřebami a ekonomickými možnostmi. V loňském roce bylo pořízeno nové popelářské auto a obnovena sekačka pro údržbu zeleně. V letošním roce počítáme s nákupem mulčovače pro údržbu příkopů.

- Jak jste zvládali úklidové práce při nedávné sněhové nadílce?

V letošním roce jsme již měli několik výjezdů, poslední v sobotu 23.1. Úklid sněhu proběhl zcela v souladu v rámci Plánu zimní údržby a stanovenými časovými limity. To, že technika v předchozích 2 sezonách prakticky nevyjela, se nijak neprojevilo.

- Jak lidé třídí odpad a jaký mají zájem o vaši nadstandardní službu – mytí odpadních nádob?

V třídění odpadu se naše město řadí k republikovému průměru. Samozřejmě, že i u nás se v nádobách na tříděný odpad objevují materiály a předměty, které patří na sběrný dvůr, jako vybavení koupelen, staré koberce, sádrokartonový odpad atp. Lidé by si měli uvědomit, že takový odpad se musí svážet odděleně a že jsou tak zbytečně vynakládány prostředky na jeho likvidaci.

Mytí odpadních nádob jsme provedli zcela nad rámec zajišťovaných služeb, zdarma. Na akci jsme však nezaznamenali žádnou, ať negativní či pozitivní reakci.

Děkuji za rozhovor.

Libor Pošta

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Komerční články

Naši redaktoři o vás píší již více než čtvrt století

Plošná reklama

Náš zástupce v případě Vašeho požadavku Vás navštíví přímo ve Vaší firmě

Katalog firem

V novinovém katalogu místních firem a živnostníků můžete inzerovat již od 800 Kč/rok

Reklama na webu

Inzerce na našich webech - velká plocha za málo peněz

Firemní loga a slogany

Vymyslíme a zhotovíme Vám logo, slogany atd. pro Vaši firmu

Firemní kresby

Zhotovíme Vám barevnou firemní kresbu

Zákaznické průzkumy

Chcete vědět, co si zákazníci myslí o Vaší firmě, co jim schází a naopak si pochvalují?

Distribuční místa

Naše noviny jsou zdarma k dostání v níže vyobrazených stojanech či v rámci pultového prodeje (celkem cca 500 distribučních míst).