Bezpečnostními systémy v bytových domech se zabývá firma Jirků A-Z

156 3. 11. 2016 - Společnost Jirků A-Z byla založena v roce 1990 jedním ze současných jednatelů, panem Františkem Jirků. Jeho záměrem bylo vybudovat ryze českou firmu, poskytující služby v oblasti měření a regulace, a vytvářet zázemí pro vlastní výrobu a vývoj elektronických systémů. Při pohledu na dnešní sídlo společnosti v průmyslové zóně Kladno-východ, na její výrobní zázemí, a i s ohledem na dosažené výsledky musíme konstatovat, že jeho záměr byl beze zbytku naplněn.

Mezi největší úspěchy společnosti lze považovat dokončení vývoje řídící elektroniky pro mikroprocesorový vícezónový regulátor společnosti Komextherm. Tento výrobek získal v roce 1997 Zlatou plaketu Grand Prix PRAGOTHERM 97 na mezinárodním veletrhu. Mezi další významné počiny společnosti patří například vývoj a výroba mikroprocesorového řízení oddusíkování hliníkové taveniny MeTTAl pro společnost Škoda Mladá Boleslav. Těmito činnostmi se úspěšně zabývá středisko „Vývoje elektroniky a automatizace“ současné společnosti, které v letošním roce dokončilo například zakázku, která řešila komplexní automatické řízení bezobslužného skladu pomocí portálového jeřábu pro nkt cables.  V současné době společnost Jirků A-Z s.r.o. má mimo výše uvedené středisko i střediska informačních technologií, telekomunikačních technologií a bezpečnostních systémů.

Dnes, vzhledem ke stále rostoucí poptávce na co nejlepší zabezpečení bytových domů, je kladen vysoký důraz jednatelů společnosti na bezpečnostní systémy a jejich komplexní řešení. A hlavně o nich jsem hovořil s jednatelem firmy Radovanem Jirků:

- O instalace bezpečnostních systémů v bytových domech je stále větší zájem. O jaké systémy vůbec jde a v jakém provedení je nyní nabízíte?

Jedná se o široké spektrum technologií, které napomáhají k zajištění bezpečnosti a snížení vandalismu ve veřejných prostorách obytných domů. Mezi nejběžnější patří kamerové systémy, dveřní telefonní systémy a přístupové systémy. Všechny tyto systémy instalujeme v takzvaném anti-vandal provedení s vysokou odolností proti zničení či odcizení.

- Zabýváte se i přístupovými systémy. Jak je řešíte?

Přístupové systémy instalujeme nejčastěji na vstupních dveřích do objektu, ale ve speciálních případech pomocí těchto systémů omezujeme vstupy do některých částí budov anebo ve speciálních případech instalujeme tyto systémy například i do výtahů. Identifikace může probíhat pomocí bezdotykových karet, čipů anebo pomocí biometrického snímaní, kde nejčastěji využíváme otisk prstu.

- Instalace těchto systémů musí být v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, na což se často zapomíná. Dokážete v tomto zákazníkům poradit, nebo jim nějak pomoci?

Ano, toto je jedna z priorit naší společnosti - dodávat naším zákazníkům komplexní profesionální služby, mezi které jistě patří i soulad s legislativou nejen realizovaného, ale i následně provozovaného díla investorem. Proto v rámci našich realizací již při návrhu systému spolupracujeme se zákazníkem a snažíme se systém navrhnout tak, aby při registraci na ÚOOÚ splňoval dané podmínky. Součastí naší dodávky je vždy spolupráce se zákazníkem při registraci na tomto úřadě.

- Slyšel jsem, že v rámci těchto instalací souběžně instalujete domovní telefony a vnější kamerové systémy, které monitorují prostory před domem. Kam se tyto vnější kamery nejčastěji umisťují?

Vždy se snažíme přizpůsobit zákazníkovi, protože každý bytový dům má svá specifika, ať už se to týká složení rezidentů, polohy nemovitosti popřípadě obslužných prostor. Ale obecně se dá říci, že téměř vždy monitorujeme prostor vstupních dveří. Dalším prostorem, kde se využívají kamerové systémy, jsou místa, kde se shromažďuje komunální odpad anebo parkoviště rezidentů.

- Vnější kamerový systém je prý možné propojit s rozvodem společné televizní antény. K čemu to může být dobré?

V současné době s velkým úspěchem připojujeme vybrané kamery ke stávajícímu rozvodu společné televizní antény. Zákazníci pak mají například možnost na své televizi naladit program, na kterém přenášíme přímý přenos z kamery dohlížející na parkoviště.

- Zabezpečení domů či bytů pomocí elektronických systémů, detekujících např. požár, únik plynu, vloupání, je také nesmírně důležité. Předpokládám, že zákazníkům tyto systémy též nabízíte. V jakých provedeních?

Tyto systémy, jak jste je vyjmenoval, dodáváme buďto jako autonomní jednoúčelový systém pro byt, dům či komerční objekt anebo se snažíme zákazníkovi navrhnout takový systém, který požadované zabezpečení umožňuje zapojit do jednoho řídícího systému. V současné době téměř každou instalaci propojujeme pomocí internetu na mobilní zařízení. Tak, aby si zákazník mohl spravovat nainstalovaný systém i vzdáleně. Toto platí i u kamerových systémů, kde zákazník požaduje online přenos kamer na svůj mobilní telefon.

- Kde vás zákazníci najdou, jak vás mohou kontaktovat?

Naše společnost se po více jak deseti letech přestěhovala z původního sídla ve Švermově do nové moderní budovy, kterou jsme zrekonstruovali z původní výměníkové stanice na administrativně výrobní budovu s veškerým potřebným zázemím pro výkon naší činnosti, a nachází se v Kladně, Průmyslové ulici č.p. 3342. Zákazníci nás mohou kontaktovat na telefonních číslech 312 273 008 a 734 235 025, a nebo e-mailem: info@jaz.cz. Pravidelné informace o naší společnosti mohou nalézt zájemci také na sociálních sítích www.facebook.com/jirkuaz.

Děkuji za rozhovor.

Libor Pošta

Foto: Jednatel společnosti Radovan Jirků ve své kanceláři. Foto Libor Pošta

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Komerční články

Naši redaktoři o vás píší již více než čtvrt století

Plošná reklama

Náš zástupce v případě Vašeho požadavku Vás navštíví přímo ve Vaší firmě

Katalog firem

V novinovém katalogu místních firem a živnostníků můžete inzerovat již od 800 Kč/rok

Reklama na webu

Inzerce na našich webech - velká plocha za málo peněz

Firemní loga a slogany

Vymyslíme a zhotovíme Vám logo, slogany atd. pro Vaši firmu

Firemní kresby

Zhotovíme Vám barevnou firemní kresbu

Zákaznické průzkumy

Chcete vědět, co si zákazníci myslí o Vaší firmě, co jim schází a naopak si pochvalují?

Distribuční místa

Naše noviny jsou zdarma k dostání v níže vyobrazených stojanech či v rámci pultového prodeje (celkem cca 500 distribučních míst).